Chương trình Vu Lan 2019 tại kỳ đài Việt Mỹ và Bức Tường Đen trong Công Viên Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tại Holmdel


Theo tin Trần Quán Niệm

‘Tam Tran’
Chào quý thân hữu

Nhân dịp đại lễ VuLan năm nay, Thượng Toạ Thông Lai (CA) và tăng đoàn (khoảng 200 người) sẽ khởi hành từ chùa Bồ Đề (Philadelphia) đến Công Viên Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tại Holmdel, NJ (cách nhau 1 giờ 30 phút)
Tại đây có kỳ đài Việt Mỹ và Bức Tường Đen khắc tên 1,563 chiến binh Hoa Kỳ (cư dân NJ) hy sinh tại VN

Chuơng trinh bắt đầu lúc 11AM tại kỳ đài Việt Mỹ, sau đó tiến tới BỨc Tường Đen (T/T Thông lai sẽ cử hành nghi lễ cầu siêu bạt độ anh linh tử sĩ Việt Mỹ tại 2 địa điểm này)
Đính kèm là chương trình Việt Mỹ và các information khác, cùng hướng đi
Sự hiện diện của quý vị là niềm hân hạnh của Tăng Đoàn và BTC
FYI
Website : NJVVMF
Address :
1 Memorial Lane
Holmdel, NJ 07733
(732) 335-0033
Vào web site coi đương đi
hoặc coi đường đi đính kèm

Program of the praying session “For the ones who fought for freedom in Vietnam”Saturday August 17, 2019 from 11am to 1pm
At the Vietnamese-American Memorial and the Black Wall
By the California Buddhist delegation
Led by the Reverence Thong Lai and his followers

11 am praying service
Wreaths presented by the Vietnamese communities
Praying session
11:45 March to the Black Wall

12:00 Praying session
* Vietnam Veteran speaker
* Veteran family honors their service members
– Candlelight and plaque offering

Procession along side the Black Wall – Roses offering

Chú thích
Chương trình bắt đấu (đúng giờ) lúc 11AM bế mạc lúc 3PM
Please call TQN (917)952 6396 or (914) 483 9878
Sẽ gửi thêm chương trình tiếng Việt sau