Chương trình Vu Lan 2019 tại kỳ đài Việt Mỹ và Bức Tường Đen trong Công Viên Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tại Holmdel

Theo tin Trần Quán Niệm ‘Tam Tran’ Chào quý thân hữu Nhân dịp đại lễ VuLan năm nay, Thượng Toạ Thông Lai (CA) và tăng đoàn (khoảng 200 người) sẽ khởi hành từ chùa Bồ Đề (Philadelphia) đến Công Viên Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tại Holmdel, NJ (cách nhau 1 giờ 30 phút) Tại […]