Phóng sự LIVE streaming, video clips và hình Biểu tình chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng


Theo tin Trần Quán Niệm

‘Tam Tran’
Sun 7/28/2019 6:26 AM

RGB bieu tinh DVH Golden City Jul 27 2019_Layout 1.pdf

Kính gửi quý thân hữu
Trang Hình ảnh để tường lãm trước
Sẽ có bài phóng sự
TQNTheo tin vietphiladelphia.com
Khi xe VIP limousine đến (@15 minutest 30 seconds) …Biểu tình chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Biểu tình chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưngo CĐNVQG Philadelphia tại ngoại o^ thành phố cổ Phila

Khi xe VIP limousine đến (@15 minutest 30 seconds) …Biểu tình chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Posted by VietPhiladelphia.com on Saturday, July 27, 2019

Biểu ngữ biểu tình bên cây xăng Wawa đối diện chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Biểu ngữ biểu tình bên cây xăng Wawa đối diện chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Biểu ngữ biểu tình bên cây xăng Wawa đối diện chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Posted by VietPhiladelphia.com on Saturday, July 27, 2019

Biểu tình bên cạnh nhà hàng chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Biểu tình bên cạnh nhà hàng chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Posted by VietPhiladelphia.com on Saturday, July 27, 2019

Youtube video clips

Biểu tình chung quanh nhà hàng chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Đoàn du ca Lam Sơn ca những bài hát trong khi biểu tình với biểu ngữ bên cạnh nhà hàng chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Biểu ngữ biểu tình bên cây xăng Wawa đối diện chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Xe VIP limousine đến khi biểu tình chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019

Cảnh sát yêu cầu đám biểu tình ra xa trong khi ca hát biểu tình chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do CĐNVQG Philadelphia tổ chức tại nhà hàng Golden City trong thành phố Colmar cạnh thành phố cổ Phila khoảng 1 tiếng về lái xe hơi vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019